Zapytanie ofertowe – Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup spektralnego tomografu komputerowego z wbudowaną funduskamerą dla WSPL SPZOZ w Witkowie

Dyrektor
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Witkowie
ul. Żwirki i Wigury 9, 62-230 Witkowo
zaprasza do składania ofert na:

Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130.000 zł na
zakup spektralnego tomografu komputerowego z wbudowaną funduskamerą dla
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Witkowie

Dokumenty:
1. Zamówienie
2. Formularz ofertowy

Skip to content