Kontakt

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
w Witkowie 

ul. Żwirki i Wigury 9
62-230 Witkowo

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku
od 8.00 do 18.00

Rejestracja
Tel: 61 477 74 70

Tel: 61 477 96 97

Sekretariat
Agnieszka Orkowska-Majorczyk 

Tel: 61 477 76 60
Fax: 61 477 76 60

Email: a.majorczyk@wspl-witkowo.pl

Dyrektor
Jarosław Nowak

Tel: 61 477 76 60 wew. 210

Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych – główna księgowa
Ewa Białas-Szczepańska

Tel: 61 477 76 60 wew. 231

Skip to content