Kontakt

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
w Witkowie 

ul. Żwirki i Wigury 9
62-230 Witkowo

 Sekretariat

 Agnieszka Orkowska-Majorczyk 
Tel: +48 61 477 76 60
Email: kontakt@wspl-witkowo.pl

Dyrektor
mgr Agnieszka Piechowska

Z-ca Dyrektora ds. medycznych
lek. med. Irena Grześkowiak 

Główny księgowy
Ewa Białas – Szczepańska 

Przełożona pielęgniarek
mgr Agnieszka Biskupska


Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Ewa Galińska
Tel: +48 531 641 425
Email: inspektor@osdidk.pl

Skip to content