Rejestracja

Rejestracja odbywa się osobiście, telefonicznie i przez osoby trzecie na podstawie skierowania (tam gdzie jest wymagane).

Przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 18.00

Rejestracja telefoniczna do lekarza rodzinnego 

w godzinach 8:00 – 17:00

Telefon: 61 477 74 70

Rejestracja telefoniczna do lekarzy specjalistów 

w godzinach 11:00 – 15:00

Telefon: 61 477 96 97

Pacjent rejestrujący się do lekarza powinien mieć dowód osobisty lub inny dokument zawierający nr PESEL.

Warunkiem uzyskania bezpłatnego świadczenia zdrowotnego jest pozytywna weryfikacja w systemie e-Wuś – Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

Skip to content