Zapytanie ofertowe – Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup spektralnego tomografu komputerowego z wbudowaną funduskamerą dla WSPL SPZOZ w Witkowie

Zapytania ofertowe
Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Witkowie ul. Żwirki i Wigury 9, 62-230 Witkowo zaprasza do składania ofert na: Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130.000 zł na zakup spektralnego tomografu komputerowego z wbudowaną funduskamerą dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Witkowie Dokumenty: 1. Zamówienie 2. Formularz ofertowy
Zobacz