Zakup i dostawę spektralnego tomografu komputerowego z wbudowaną funduskamerą wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania pn. Zakup i dostawę spektralnego tomografu komputerowego z wbudowaną funduskamerą wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3878df45-141c-11ef-a7f7-6221b72ad4fc

Skip to content