Podstawowe zasady organizacji świadczeń

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00

Prosimy o korzystanie z możliwości TELEPORAD,

osobista wizyta w poradni tylko w razie bezwzględnej konieczności, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty z Lekarzem. Recepty zamawiamy telefonicznie.

Prosimy dzwonić na nr telefonów naszej przychodni.

Wstęp na teren Przychodni pojedynczo po zmierzeniu temperatury i dezynfekcji dłoni.

 

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Porady specjalistyczne realizowane są zgodnie z wcześniejszym planem i mogą być udzielane w formie TELEPORADY
w zależności od decyzji lekarzy i specyfiki jednostki chorobowej.
W przypadkach szczególnych pacjenci są przyjmowani w gabinetach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Dyżur stomatologiczny „bólowy” w terminach i godzinach obowiązujących wcześniej.

Po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym  603 917 744

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA i PSYCHOLOGICZNA

Porady psychiatryczne i psychologiczne będą udzielane w formie TELEPORAD.

 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE ( laboratorium, Rtg, USG )

Wykonujemy po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie w godzinach 11.00-13.00.

 

BADANIA PRACOWNIKÓW OCHRONY i  POZWOLENIA NA BROŃ

Wykonujemy po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie codziennie w godzinach

08.00-13.00. ( tel. 61 477 76 60 )

 

BADANIA MEDYCYNY PRACY i  TESTY PSYCHOLOGICZNE

Wykonujemy po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie codziennie w godzinach

11.00-15.00. ( tel. 61 477 74 70 )

Skip to content