Objęcie stanowiska Dyrektora WSPL SPZOZ w Witkowie

 21 sierpnia 2023 roku nastapiła zmiana na stanowisku Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Witkowie.

W obecności pani dr Aurelii Ostrowskiej – Dyrektor DWSZdr i pracowników przychodni obowiązki na tym stanowisku objęła pani mgr Agnieszka Piechowska.

Skip to content