Ogłoszenie w sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych

Konkursy
Witkowo 05 lipca 2022r. OGŁOSZENIE w sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie wykonania badań laboratoryjnych. Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Witkowie działając na podstawie: Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974, 1079.) 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292,1559, 1773, 1834,1981, 2105, 2120,2232, 2270, 2427,2469, z 2022 r. poz. 64, 91, 526,583, 655, 807,974, 1002, 1079), 2. Zarządzenia Dyrektora WSPL SP ZOZ w Witkowie. jako Udzielający Zamówienia ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu wykonania badań laboratoryjnych. oraz przedstawia warunki udziału w postępowaniu: Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie medyczne – wykonanie badań laboratoryjnych. 1. Przedmiot zamówienia…
Zobacz