10 lat w nowej siedzibie

W dniu 05.10.2023r. odbyło się spotkanie z okazji 10 rocznicy powstania nowej siedziby WSPL SPZOZ w Witkowie. Na zaproszenie Pani Dyrektor mgr Agnieszki Piechowskiej oraz pracowników Przychodni w uroczystości wzięli udział Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia dr Aurelia Ostrowska oraz Burmistrz Miasta i Gminy Witkowo Pan Marian Gadziński. Honorowym gościem był długoletni Dyrektor WSPL SPZOZ w Witkowie lek. med. Pan Antoni Kierepka. Pani Aurelia Ostrowska Dyrektor DWSZdr Decyzją NR 5028/DK Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2023r. uhonorowała Pana Antoniego Kierepkę Złotym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju – w uznaniu za zasługi w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej.

Skip to content